Почела реализација ИПА пројекта „Protect Wild birds“

 

Дана 24.09.2020 године одржан је први заједнички састанак са члановима тима из ЈП “Војводинашуме”. На састанку је договорен распоред заједнички активности, план рада и излазака на терен ради узорковања, као и будућа научна сарадња.

Детаље о пројекту можете пронаћи у наставку.

Наслов пројекта: Protect Wild bird= Protect Habitans = Protect humans (Заштитите дивље птице = Заштитите станишта = Заштитите људе)

Скраћеница пројекта: BirdPROTECT

ИД пројекта: HUSRB/ 1903/12/0049

Трајање пројекта: 1/10 / 2020-31 / 03/2022 (укупно 18 месеци)

Партнери на пројекту: Водећи корисник – Научни ветеринарски институт „Нови Сад“ (Србија), Јавно предузеће „Војводинашуме“ (Србија) и Јавно предузеће „“Zrt Gemenc“ из Баје (Мађарска).

Пројектни тим Научног института за ветеринарство „Нови Сад“: Диана Лупуловић (менаџер пројекта), Сава Лазић, Тамас Петровић, Госпава Лазић, Милена Самојловић, Марко Пајић и Слободан Кнежевић.

Сажетак пројекта: Климатске промене и рањивост екосистема довеле су до опасности појаве  различитих патогених агенаса који имају велики утицај на дивље птице и здравље људи. Дивље птице играју важну улогу као резервоари и преносиоци зоонотских вируса у Централну Европу, укључујући прекограничне регионе Србије и Мађарске.

Општи циљ овог пројекта је да се обезбеди очување и одрживост популација дивљих птица праћењем присуства вируса птичијег грипа (АИВ) и вируса грознице западног Нила (ВНВ) у заштићеним воденим стаништима Војводине и округа Бацс-Кискун. Кроз пројекте актиности израдиће се анализа процене ризика и студија изводљивости која ће пружити даља упутства за управљање ризиком, као и ГИС база података која ће служити као основа очувања природе и даљи научни развој.

Територија обухваћена пројектом обухвата заштићене резервате природе са воденим стаништима: Делиблатска пешчара, Горње Подунавље, Обедска бара и Ковиљско-Петроварадински рит на српској страни и погранично подручје у Мађарској које такође покрива посебне резервате природе и ловишта. Ова подручја са својим воденим биотопима пружају погодна станишта ретким и заштићеним дивљим птицама . Многе од ових птица служе као резервоари за зоонотске инфективне узрочнике, укључујући АИВ и WНВ. Будући да овај проблем не познаје државне границе и да здравствени ризик постоји у обе земље, очигледно је да је прекогранични утицај од огромне важности.

 

Plugins

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Број јавне набавке 3/2019, 1.1.8 od 15.05.2019. godine.

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Архив ветеринарске медицине 11-2

 1. Vladimir Radosavljević, Jelena Maksimović-Zorić, Ljubiša Veljović, Ksenija Nešić, Zoran Marković, Dragana Ljubojević Pelić , Vesna Milićević. Emerging viral diseases of cyprinids. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 3 – 9, 2018.  UDK 597.555.3:578          TR31075 i TR31011
 2. Miroslav I. Urosevic, Bruno Esattore, Laura Saggiomo, Zoran A. Ristic, Nenad Stojanac. Animal welfare standards in red deer (Cervus elaphus) farming. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 11 – 20, 2018. UDK 636.083:006]:639.111.1.    TR31084 i III46005
 3. Maja Velhner, Ljiljana Suvajdžić, Dalibor Todorović, Dubravka Milanov, Gordana Kozoderović. Avian pathogenic Escherichia coli: diagnosis, virulence and prevention. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 21 – 31, 2018. UDK: 579.842.1/.2:636.5   TR31071
 4. Dubravka Milanov, Milan Đilas, Maja Velhner, Nevenka Aleksić. Laboratory diagnosis of Bordetella bronchiseptica tracheobronchitis in dog. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 33 – 41, 2018.  UDK 636.7:[616.233-002:616-07    TR31071 i III46002
 5. Sandra Jakšić, Nenad Popov, Milica Živkov Baloš, Jasna Prodanov-Radulović, Biljana Abramović. Fumonisins in pig feed. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 43 – 51, 2018.  UDK 636.4.085.1:[615.918:582.28,  project OI172042
 6. Tamaš Petrović, Milanko Šekler, Dušan Petrić, Dejan Vidanović, Aleksandar Potkonjak, Ivana Hrnjaković Cvjetković, Sara Savić, Zoran Debeljak, Gospava Lazić, Aleksandra Ignjatović Ćupina, Diana Lupulović, Milena Samojlović, Aleksandar Jurišić, Aleksandra Petrović, Ivana Ivanović, Vesna Milošević, Sava Lazić. Flaviviruses at the territory of Serbia – present situation and challenges. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 53 – 70, 2018. UDK 616.98:578.833.2(497.11).       TR31084
 7. Aleksandar Pavlićević, Radomir Ratajac, Igor Stojanov, Ivan Pavlovic. The control program of red poultry mite (Dermanyssus gallinae), today. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 71 – 88, 2018. UDK 636.52/.58:616.995.42.
 8. Sara Savić, Marina Žekić Stošić, Ivan Pušić, Vladimir Polaček, Živoslav Grgić, Doroteja Marčić, Miroljub Dačić, Dejan Bugarski. Seroprevalence and spreading of Brucella ovis in South Bačka and Srem District. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 89 – 101, 2018.  UDK 636.3.09:[616.98:579.84(497.113)   TR31071

Архив ветеринарске медицине 7-2

 1. Branka Vidic, Sara Savic, Živoslav Grgic, Dejan Bugarski, Diana Lupulovic, Nadežda Prica1, Doroteja Marcic
  Serosurveillance of equine infectious anaemia in a region of Vojvodina
 2. Sava Lazic, Jovan Kvašcev, Radoslav Došen, Jasna Prodanov-Radulovic, Ivan Pušic, Gordana Stojanovic, Tamaš Petrovic
  Prevention of classical swine fever spreading in cross-border region through improvements of sanitary standards and education of farmers
 3. Petrovic Tamaš, Šekler Milanko, Petric Dušan, Lazic Sava, Lupulovic Diana, Lazic Gospava, Zoran Debeljak, Dejan Bugarski, Budimir Plavšic
  West nile virus surveillance program in Serbia
 4. Borys Stegniy, Anton Gerilovych, Vasiliy Arefyev, Katerina Glebova, Aleksandar Potkonjak
  A method for detecting and typing of salmonella by multiplex pcr
 5. Jelena Petrovic, Jovan Mirceta, Dragan Antic, Ivan Pušic, Miroslav Uroševic
  Suggessted model for monitoring and control of foodborne pathogens in wild boar´s meat
 6. Vladimir Radosavljevic, Miroslav Cirkovic, Dragana Ljubojevic , Dobrila Jakic-Dimic, Zoran Markovic, Jadranka Zutic, Vesna Milicevic
  Searching for solutions in aquaculture: aquaponics
 7. Vesna Miloševic, Sandra Stefan Mikic, Dušan Petric, Tamaš Petrovic, Jelena Radovanov, Gordana Kovacevic, Ivana Hrnjakovic Cvjetkovic
  Development of a model for surveillance and controlof flaviviruses in human population
 8. Sara Savic, Branka Vidic, Miroslav Cirkovic, Tamaš Petrovic, Tamara Boškovic, Dejan Bugarski, Ljiljana Trajkovic-Pavlovic, Aleksandar Potkonjak, Vuk Vracar, Eldon Uhlenhopp
  One health – concept for today and tomorrow
 9. Nadežda Prica, Milica Živkov-Baloš, Sandra Jakšic, Željko Mihaljev, Brankica Kartalovic, Jelena Babic, Sara Savic
  Moisture and acidity as indicators of the quality of honey originatingfrom Vojvodina region
 10. Marina Žekic-Stošic, Radomir Ratajac, Sava Lazic, Dušan Orlic, Miloš Kapetanov, Rajko Cebedžic
  Potency test of commercially available inactivated newcastle disease vaccines in Serbia
 11. Dubravka Milanov, Ljiljana Suvajdžic, Vladimir Skoko, Jasna Prodanov-Radulovic
  Rare causative agents of mammary gland infection: candida lambica case report

Архив ветеринарске медицине 7-1

 1. Branka Vidić, Sara Savić, Živoslav Grgić, Ljiljana Suvajdžić, Nadežda Prica
  Seroepidemiological investigation of mycoplasma bovis in calves
 2. Aleksandar Potkonjak, Sara Savić, Ljubica Spasojević Kosić, Vuk Vračar, Radmila Kudus, Ljiljana Suvajdžić, Nenad Radišić
  Seroprevalence of canine monocytic ehrlichiosis in hunting dogs in the autonomous province of Vojvodina, Serbia
 3. Marija Manić, Nataša Prokić, Katarina Gojković, Goran Đorić, Ana Vasić, Jovan Marić, Dragica Vojinović, Bosiljka Đuričić
  Seroprevalence of some infectious diseases in stray dogs in the wider territory of Leskovac city
 4. Nenad Stojanac, Ognjen Stevančević, Marko R. Cincović, Ivan Stančić, Aleksandar Potkonjak, Bojan Toholj, Vuk Vračar
  Forensic investigation of sow deaths in the intensive breeding system
 5. Nemanja Šubarević, Oliver Stevanović, Natalija Miličić Matić, Nikola Popović
  Examination of the most common allergens of canine atopic dermatitis – a retrospective study
 6. Jasna Prodanov-Radulović , Radoslav Došen, Igor Stojanov, Vlada Polaček, Dubravka Milanov, Ivan Pušić, Siniša Grubač
  Neonatal diarrhea in pigs caused by Clostridium perfringens
 7. Jovan Bojkovski, Teodora Vasiljević, Dragica Stojanović, Dragan Rogožarski
  Health control of pig herds on commercial farms
 8. Marina Arnaut, Maja Velhner, Ljiljana Suvajdžić, Dubravka Milanov, Jelena Petrović and Gordana Kozoderović
  The role of effl ux pump and other mechanisms of antimicrobial resistance to (fl uoro) quinolones in epidemic isolates of salmonella typhimurium, salmonella kentucky and salmonella infantis

Архив ветеринарске медицине 8-2

 1. Milica Živkov Baloš, Željko Mihaljev, Sandra Jakšić, Nadežda Prica, Gospava Lazić, Miloš Kapetanov, Jasna Prodanov Radulović
  The incidence of heavy metals and other toxic elements in roe deer (capreolus capreolus) tissues
 2. Nikolina Novakov, Miroslav Ćirković , Brankica Kartalović, Miloš Pelić, Dimitrije Matić, Dragana Ljubojević, Biljana Božić
  Infestation of larnaea cyprinacea (crustacea: cepopoda) in diff erent categories of common carp (cyprinus carpio) reared in Serbia
 3. Ljiljana Suvajdžić, Aleksandar Potkonjak, Dubravka Milanov, Maja Bekut, Anika Trudić, Milenko Lazić, Zoran Suvajdžić
  Immunity to rhodococus equi infection in horses
 4. Tamaš Petrović, Sava Lazić, Dejan Bugarski, Diana Lupulović, Vladimir Polaček, Dejan Vidanović, Budimir Plavšić
  The proposal of a program for control, suppression and eradication of bovine viral diarrhea virus infection in cattle herds in Th e Republic of Serbia
 5. Milorad Mirilović, Vlado Teodorović, Radmila Marković, Aleksan dra Aleksić-Agelidis, Branislav Vejnović, Spomenka Đurić, Dragoljub Jovanović
  Economic evaluation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farming fed with diff erent composition feed
 6. Zoran Ristić, Milosava Matejević, Igor Ponjiger, Vasilije Tešić, Dajana Lulić
  Results of hunting the ringed pheasants in hunting grounds of AP Vojvodina (Serbia) in 2014 and 2015
 7. Milena Samojlović, Ivana Davidov, Jelena Apić, Biljana Božić, Ivan Stančić
  Monitoring of postoperative course after sterilization in cats of different reproductive status after the use of xylasine/ketamine anesthesia
 8. Miloš Kapetanov, Marko Pajić, Dragana Ljubojević, Miloš Pelić
  Heat stress in poultry industry
 9. Dalibor Todorović, Maja Velhner, Dragana Ljubojević, Marko Pajić, Dubravka Milanov
  Resistance to fluoroquinolones in Escherichia coli from pigs

Архив ветеринарске медицине 8-1

 1. Miroslav Ćirković, Nikolina Novakov, Brankica Kartalović, Miloš Pelić, Sanja Jovanić, Biljana Božić, Vesna Đorđević
  Ichthyophthiriosis – cause of significant losses of carp fingerlings
 2. Valentina Urumova, Mihni Lyutskanov, Vladimir Petrov
  Investigations on the resistance of commensal swine escherichia coli to some Aminoglycosides-Aminocyclitols
 3. Maja Velhner, Dubravka Milanov
  Resistance to tetracycline in Escherichia coli and Etaphylococcus aureus: brief overview on mechanisms of resistance and epidemiology
 4. Brankica Kartalović, Željko Mihaljev, Nadežda Prica, Sandra Jakšić, Milica Živkov Baloš, Miroslav Ćirković
  Method validation for determination of organochlorine pesticide residues in food and feed
 5. Nenad Stojanac, Ognjen Stevančević, Radosav Došen, Marko R. Cincović, Jasna Prodanov-Radulović, Aleksandar Potkonjak, Vuk Vračar
  Forensic examination of a boar died during transport aimed at reimbursement of insured animal
 6. Dubravka Milanov, Maja Velhner, Ljiljana Suvajdžić, Jovan Bojkovski
  Corynebacterium renale cystitis in cow – case report –
 7. Marko Pajić, Dalibor Todorović, Maja Velhner, Dubravka Milanov, Vladimir Polaček, Spomenka Đurić, Igor Stojanov
  The epizootiological importance of Salmonella spp. isolated in various aspects of poultry production in the southern Bačka and Srem region

Архив ветеринарске медицине 9-2

 1. Dubravka Milanov, Dušan Mišić, Ivana Čabarkapa, Dragana Ljubojević,Milica Živkov-Baloš
  Natural antibiotic resistance genes in soil bacteria and influence of organic fertilisers on their prevalence and horizontal transfer.
 2. Milan Rađenović, Jelena Ašanin, Ksenija Aksentijević, Dušan Mišić
  Investigation of presence of methicillin resistant staphylococci in students of the Faculty of Veterinary Medicine.
 3. Maja Velhner, Gordana Kozoderović, Ljiljana Suvajdžić, Dalibor Todorović,Jelena Petrovic
  Genetic mechanisms of methicillin resistance in staphylococcus aureus ( mrsa ) and its capacity of transmission : a brief review.
 4. Igor Apić, Ivan Stančić, Denis Kučević, Jelena Apić, Romain D’Inca, Dušan Zvekić
  Influence of saccharomyces cerevisiae ( actisaf sc 47 ® ) as feed aditive in gestation or lactation diets on sows and nursing piglets health and performance.
 5. Ljubica Spasojavić Kosić, Vesna Lalošević, Stanislav Simin, Ljiljana Kuruca
  Dirofilariosis and angiostrongilosis in pet and hunting dogs in Novi Sad , Vojvodina , Serbia.
 6. Magomet Magomedovych Isakov, Serhiyovych Solodiankin, Vitaly Ihorovych Bolotin, Anton Pavlovich Gerilovych, Aleksandar Potkonjak
  PCR detection of genital infections in bull semen from different regions of Ukraine
 7. Doroteja Marčić, Ivan Pavlović, Jasna Prodanov-Radulović, Igor Stojanov, Ivan Pušić
  Occurrence of thelazia callipaeda in cats – case report.
 8. Biljana Božić, Marko Pajić, Tamaš Petrović, Miloš Pelić, Milena Samojlović,Vladimir Polaček
  Pathologic changes in swans infected with highly pathogenic avian influenza ( H5N8 ) virus.

Архив ветеринарске медицине 9-1

 1. Sava Lazić, Tamaš Petrović, Dejan Bugarski, Milovan Jovičin, Budimir Plavšić, Diana Lupulović, Gospava Lazić, Vladimir Polaček
  Prospectives and necessity of eradication of infectious bovine rhinotracheitis / infectious pustular vulvovaginitis in the Republic of Serbia.
 2. Jelenа Mаksimović Zorić, Vesnа Milićević, Ljubišа Veljović, Ivаn Pаvlović, Vlаdimir Rаdosаvljević, Miroslаv Vаlčić, Mileva Glišić
  Bluetongue disease – epizootiology situation in Serbia in 2015, diagnosis and differential diagnosis.
 3. Ivana Hrnjaković Cvjetković, Tamaš Petrović, Dušan Petrić, Dejan Cvjetković, Gordana Kovačević, Jelena Radovanov, Aleksandra Jovanović Galović, Aleksandra Patić, Nataša Nikolić, Sandra Stefan Mikić, Vesna Milošević
  Seroprevalence of mosquito-born and tick-born microorganisms in human population of South Backa district.
 4. Milica Živkov Baloš, Sandra Jakšić, Slobodan Knežević, Miloš Kapetanov
  Electrolytes – sodium, potassium and chlorides in poultry nutrition.
 5. Slavoljub Stanojević, Miroslav Valćić, Sonja Radojičić, Slobodan Stanojević, Stevan Avramov, Sava Lazić, Dušan Mišić
  Comparative analysis of different strategies for the control of classical swine fever in the Republic of Serbia using Monte Carlo simulation.
 6. Dragana Ljubojević, Maja Velhner, Dalibor Todorović, Marko Pajić, Dubravka Milanov
  Tetracycline resistance in Escherichia coli isolates from poultry.
 7. Zoran A. Ristić, Igor Ponjiger, Vladimir Mijailović, Vasilije Tešić, Milutin Kovačević, Milosava Matejević, Petar Padejski, Vladimir Marković, Dajana Lulić
  Evaluation of the management of brown hare population in Vojvodina region for the period 1967-2011.
 8. Miloš Pelić, Biljana Božić, Marko Pajić, Ivana Vučićević, Milena Samojlović, Vladimir Polaček
  Malignant tumours in labrador retrievers used for narcotic detection.

Continue Reading Архив ветеринарске медицине 9-1